Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Listesi

Listeyi görmek için tıklayınız. 

Anket

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği hakkında firmamızdan bilgi aldınız mı?
 

Güncel Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Döviz Alış Döviz Satış
USD 2.1284 2.1322
JPY 2.0733 2.0870
EUR 2.9411 2.9464
GBP 3.5662 3.5848
T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili Açıklaması

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Uygulaması

Gümrük mevzuatında gerçekleştirilen son düzenlemeler ile bir kısım gümrük işlemlerinin Gümrük Müşavirleri tarafından yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. Düzenlemeler ile öngörülen işlemlerin Gümrük Müşavirlerinin belge alması, iş sahipleri ile yapacakları sözleşme ve tümüyle elektronik ortamda güvenli bir şekilde yürütülme esasları oluşturulmuştur.

Bu uygulama kapsamında; özel antrepolarda (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) eşya giriş ve çıkış işlemleri tespitinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılması ve gümrük memuru görevlendirilmesine son verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca yapılacak tespit işlemlerinin asgari ücret tarifesi de belirlenmiştir.

19 Temmuz 2008 tarihi itibariyle başlaması öngörülen uygulama ile dış ticaret erbabına yönelik hizmetin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi hedeflenmiş, bu alanda uzman gümrük müşavirlerinin daha fonksiyonel çalışmaları imkanı getirilmiştir.

Devamını oku...
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi

 

GENELGE

(2009/82)

19/01/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel

Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/05/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1

Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) ile yetkilendirilmiş

gümrük müşavirliği sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, söz konusu sistemle ilgili

işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Devamını oku...
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Tarife Cetveli (18.07.2008 tarih ve 17902 sayılı yazı)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.00.52.1653-7

Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Tarife Cetveli

Devamını oku...
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri PDF Yazdır e-Posta

19.07.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ UYGULAMASI HAKKINDA

Ülkemiz dış ticaret hacminde gerçekleşen artışa paralel olarak gümrük işlemleri de artmıştır. Ancak bu işlemleri gerçekleştiren gümrük personeli sayısında bir artış gerçekleşmemiştir.

Dış ticarete konu eşyaya ilişkin belgelerin gerek ulusal gerekse uluslar arası mevzuata uygun olarak düzenlenmesi esastır.

Diğer taraftan dış ticarete ilişkin gümrük işlemleri beyan esasına dayanmaktadır.

Bu nedenle, dış ticarete konu eşya ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılan beyanların ve beyan ekinde sunulan belgelerin ulusal ve uluslar arası mevzuata uygunluğu ile antrepolara veya geçici depo olarak belirlenen yerlere konulduğu beyan edilen eşya adedinin beyana göre doğruluğunun gümrük idaresince tespiti gerekmektedir.

Ayrıca yurda geçici olarak ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresinin uzatılabilmesi içinde bu eşyanın amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının gümrük memurlarınca yerinde tespiti icap etmektedir.

Yasalarla da yukarıda yer alan görevler gümrük idaresine verilmiştir.

Gümrük idaresinin bu görevleri ile ilgili olarak bu günkü personel sayısı ile söz konusu etkin bir tespit yapmasına imkan yoktur.

 

Devamını Oku...

 

Müşterilerimize Özel Online Hizmetlerimiz

  • Size Özel Yönetim Paneli
  • Size Özel Sayfalar
  • Size Özel Online Yardım
  • Memnuniyet Anketi